Merks Advies – Inzicht in sociale zekerheid

Arbeidsongeschikt en Pensioenopbouw.

De meeste werknemers in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op. Denk even aan de grote pensioenfondsen zoals het ABP voor ambtenaren, het PGGM voor mensen in de zorg en Metaal Unie voor mensen die in de metaalnijverheid werkzaam zijn. Zo kent ook het vervoer zijn eigen pensioenfonds ondergebracht bij PVF Nederland te Amsterdam.

 

Het lijkt wel of niemand weet hoe zijn of haar pensioen eruit ziet. De laatste tijd is het veel in het nieuws met alle wetswijzigingen maar als je mensen vraagt of ze weten hoe hun pensioenopbouw eruit ziet, moet meer dan de helft aangeven dit niet te weten.

 

Zo ook Karin van de Zande. Zij kwam bij mij omdat ze vanaf 1994 al bezig was om opgenomen te worden in het pensioenfonds PGGM. Zij had jarenlang met gehandicapte kinderen gewerkt maar in 1994 was zij arbeidsongeschikt geworden. Zij kreeg toen een volledige WAO uitkering toegekend. In 1995 ging het weer wat beter met haar en toen heeft ze een half jaar gewerkt op een ambulance. Nu valt ambulancepersoneel in dienst van een particuliere werkgever onder het pensioenfonds voor het vervoer. Karin was al jaren bezig om opgenomen te worden in het pensioenfonds PGGM voor de zorg. Daar had zij jarenlang aan betaald. In 1995 is Karin wederom uitgevallen en werd haar WAO uitkering opgehoogd naar de maximale arbeidsongeschiktheidsklasse. Namelijk 80-100% arbeidsongeschikt. Bij de meeste pensioenfondsen heb je dan recht op premievrije deelname. Dat wil zeggen dat je geen premie meer hoeft te betalen maar dat je wel volledig je pensioenrechten opbouwt. Karin moest zich wel aanmelden. Dat deed ze ook maar steeds bij het verkeerde pensioenfonds.

 

Ten einde raad kwam ze met al haar papieren bij mij. Onder het genot van een kopje koffie nam ik alles rustig met haar door. Mensen krijgen niet voor niets een WAO uitkering. Zijn erg bezig met hun ziekte en om zich staande te houden. Al die ingewikkelde geschreven brieven van officiële instanties maken veel van hen erg onzeker. Na bestudering van de stukken kwam ik erachter dat het UWV haar dagloon vanuit de zorg had genomen voor berekening van het WAO dagloon. Dat maakte dat Karin dacht dat haar tijd die zij gewerkt had op de ambulance niet mee zou tellen voor het pensioen. Dat was echter niet het geval. Zij moest zich met een kopie van de beslissingsbrief van het UWV van haar toegenomen arbeidsongeschiktheid melden bij het pensioenfonds voor het vervoer. Ze kon zo met terugwerkende kracht weer worden opgenomen in het juiste pensioenfonds. Dat scheelt haar over 10 jaar als ze met pensioen gaat 23 extra opgebouwde jaren. Ik weet niet over hoeveel honderd euro’s dat per maand gaat. Heel veel. Die zou ze kwijt zijn geweest als ze zich niet gemeld zou hebben.

 

De brief heb ik voor haar geschreven. Ze staat weer geregistreerd. Een kleine moeite maar met grote gevolgen voor later als Karin bovenop haar AOW toch nog pensioen kan gaan ontvangen.