Merks Advies – Inzicht in sociale zekerheid

Spoor 1 of Spoor 2?

In Nederland betalen werkgevers de eerste 2 jaren van ziekte het loon door van hun zieke werknemer. Het eerste ziektejaar 100% van het salaris (in de meeste gevallen, uitzonderingen daargelaten), het tweede ziektejaar meestal (afhankelijk ook van CAO’s) 70% van het loon. Daarnaast dient de werkgever ook nog een groot aantal verplichtingen te vervullen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Naar aanleiding van de volgende situatie wordt duidelijk wat er mis kan gaan ook al ben je als werkgever geheel te goeder trouw.

 

Van Zanten Detachering BV plaatst ervaren account managers bij banken en andere financiële instellingen om zo snel in te kunnen spelen op de toenemende behoefte aan zelfstandig werkende arbeidskrachten bij hun opdrachtgevers. De account managers komen in loondienst van het detacheringsbureau. Zo werkt Jorrit van Geffen sinds kort voor Van Zanten. Jorrit valt al snel uit wegens ziekte en Van Zanten krijgt niet echt hoogte van de klachten van Jorrit. Van Zanten heeft het echter druk met de bedrijfsvoering en laat de verzuimbegeleiding van Jorrit over aan de Arbodienst. Al gauw is Jorrit een jaar ziek thuis en met de eerstejaars evaluatie die dan gehouden moet worden, wordt besloten en vastgesteld door de Bedrijfsarts en Van Zanten, de werkgever, dat Jorrit niet meer kan terugkeren in zijn oude werk. Dat oude werk wordt Spoor 1 genoemd. Jorrit zal moeten re-integreren in ander werk bij een andere werkgever. Dat is Spoor 2.

Van Zanten schakelt hierbij een re-integratiebureau in. Zij zullen deze taak voor de werkgever uitvoeren. Jorrit belt echter steeds afspraken die dit bureau maakt af en werkt verder ook niet echt mee. Van Zanten heeft daar geen zicht op. Deze werkgever denkt zijn taken goed te hebben uitbesteed.
Het tweede ziektejaar van Jorrit loopt ten einde en een WIA keuring wordt aangevraagd. Het UWV moet de mate van arbeidsongeschiktheid vaststellen.

Het UWV weigert echter een WIA keuring uit te voeren. Zij wijzen het verzoek om te keuren af en geven als grond voor deze afwijzing dat de werkgever niet voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Het falen van het re-integratiebureau en de weigerachtige houding van Jorrit wordt door het UWV op het bordje van de werkgever gelegd. Deze werkgever blijft hoe dan ook verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen het re-integratieproces. Van Zanten krijgt een “boete” van het UWV welke bestaat uit het door betalen van het loon over het 3e ziektejaar van Jorrit. Dit wordt dus niet betaald door de verzuimverzekering. Op enig moment, als blijkt dat er alsnog voldaan wordt aan voldoende re-integratie activiteiten en inspanningen zijn verricht door Van Zanten, kan deze maatregel door het UWV gematigd worden.

 

Het is dus als werkgever zaak tijdig het juiste Spoor te blijven volgen!